MySQL Veritaban? Seçme

MySQL’de olu?turulan veritabanlar?dan birtanesi seçip üzerinde i?lem yapmak için (örn; yeni tablo olu?turmak) a?a??daki komut kullan?l?r.

USE db_name

Buradaki db_name  seçilmek istenen veritaban?n ad?d?r. Veritaban? seçildikten sonra üzerinde çe?itli i?lemler yap?labilir.

Seçili veritaban?n hangisi oldu?unu ö?renmek için ?uradaki makaleye bak?n.

You may also like...

1 Yorum

  1. 4 Kasım 2018

    […] veritaban?n de?i?tirmek için ?uradaki makaleye […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir