MySQL Veritaban? Olu?turma

MySQL’de yeni bir veritaban? olu?turmak için a?a??daki komut kullan?l?r.

CREATE DATABASE db_name

Buradaki db_name olu?uturulmak istenen veritaban?n ad?d?r. Herhangibi isim verebilirsiniz.

Komut çal??t?r?ld?kdan sonra yeni veritaban?n?n olu?turulup olu?turulmad???n? teyit etmek isterseniz bir önceki makalede ö?rendi?imiz

CREATE DATABASE db_name

komutunu kullan?larak mevcut veritabanlar?n?n listesine bakabilirsiniz. Orada olu?turdu?unuz veritaban?n?n ad? yaz?yorsa tamam demektir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir