MySQL Tablolar? Görme

MySQL’de seçili veritaban? içerisindeki tablolar? görmek için a?a??daki komut kullan?l?r.

SHOW TABLES

Komut seçili veritaban? içerisindeki tablolar? tablo halinde geri döndürür.

Tables_in_test_database
test_table_1
test_table_2
test_table_3

Veritaban? içerisinde 3 adet tablo oldu?u görülüyor (test_table_1, test_table_2, test_table_3).

You may also like...

4 Yorumlar

 1. 4 Kasım 2018

  […] veritaban?n de?i?tirmek için ?uradaki makaleye, seçili veritaban? içerisindeki tablolar? görmek için ?uradaki makaleye […]

 2. 13 Kasım 2018

  […] ??leminden sonra kalan mevcut  tablolar? görmek için ?uradaki komutu […]

 3. 13 Kasım 2018

  […] kontrol etmek için ?uradaki komut ile mevcut tablolar? listeleyerek tablonun ad?n?n de?i?ip de?i?medi?ini deyit […]

 4. 13 Kasım 2018

  […] i?leminin gerçekle?ip gerçekle?medi?ini kontrol etmek için ?uradaki komut ile mevcut tablolar? listeleyerek tablonun ad?n? […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir