MySQL Tablo Yapısına Bakma

MySQL’de oluşturulan bir tablonun yapısına bakmak için aşağıdaki komut kullanılır. Tablo yapısına detaylıca bakmak mümkündür.

DESCRIBE table_name

Buradaki table_name ifadesi tablonun adıdır. Sorgu çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir sonuç döner.
(Not: Aşağıdaki çıktıyı veren tabloyu oluşturmak için gerekli komutlar şurada yazılmıştır)

Field Type Null Key Default Extra
id smallint(6) NO PRI NULL auto_increment
ad varchar(20)) YES NULL NULL NULL
soyad varchar(20)) YES NULL NULL NULL

Field: Tablonun Kolonları (column)
Type: Kolonun veri tipi (data type)
Null: Kolonun boş olup olamayacağı (not null)
Key: Birincil anahtar, yabancı anahtar (primary key, foreign key)
Default: Tabloya kayıt eklendiğinde ilgili kolona varsayılan değer
Extra: Otomatik artış, benzersizlik gibi kısıtlamalar (auto increment, unique)

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir