MySQL Tablo Silme

MySQL’de tablo silmek için a?a??daki komut kullan?l?r.

DROP TABLE table_name

Buradaki table_name ifadesi silinmek istenen tablonun ad?d?r.

Sorgu çal??t?r?ld???nda mysql “MySQL bo? bir sonuç kümesi döndürdü” ?eklinde bir ç?kt? verecektir.

Silme ??leminden sonra kalan mevcut  tablolar? görmek için ?uradaki komutu uygulay?n.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir