MySQL Tablo S?f?rlama

MySQL’de mevcut  bir tablonun içindeki kay?tlar? tümüyle silmek (s?f?rlamak) için a?a??daki komut kullan?l?r.

TRUNCATE table_name

veya

TRUNCATE TABLE table_name

Buradaki table_name ifadesi s?f?rlanmak istenen tablonun ad?d?r.

Sorgu çal??t?r?ld???nda mysql “MySQL bo? bir sonuç kümesi döndürdü” ?eklinde bir ç?kt? verecektir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir