MySQL Tablo Oluşturma

MySQL’de tablo oluşturmak için aşağıdaki komutlar kullanılır.

CREATE TABLE table_name(
column_name1 data_type restriction,
column_name2 data_type restriction,
column_name3 data_type restriction,
column_name4 data_type restriction
)
ENGINE = engine_name
CHARACTER SET charset_name
COLLATE collate_name;

SQL kodundaki yeşil alanlar doldurulması gereken alanlandır. Sırayla açıklamak gerekirse;

table_name  : Oluşturulmak istenen tablonun adı (A’dan Z’ye tüm harfler, $ ve _ )
column_name : Sütun adları (Azami 64 karakter olabilir)
data_type : Veri türü (int, char gibi)
restriction = kısıtlama (primary_key, unique gibi)
engine_name : Tablo motoru adı (myisam, innodb gibi)
character set : Karakter seti
collate : Koleksiyon adı

Örneğin üyeler adında bir tablo oluşturalım ve içerisinde ID, Ad ve Soyad alanları olsun.

CREATE TABLE uyeler (
id SMALLINT(6) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
ad VARCHAR(20),
soyad VARCHAR(20)
)
ENGINE = MYISAM
CHARACTER SET utf8
COLLATE utf8_general_ci;

Not: Engine, Character Set ve Collate belirtmek zorunlu değildir. Boş bırakılması halinda varsayılan değerleri alırlar.

You may also like...

1 Yorum

  1. 13 Kasım 2018

    […] tabloyu oluşturmak için gerekli komutlar şurada […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir