MySQL Tablo Adını Değiştirme

MySQL’de mevcut  bir tablonun adını değiştirmek için aşağıdaki komut kullanılır.

ALTER  TABLE tablo_adi RENAME TO tablonun_yeni_adi

Buradaki tablo_adi ifadesi tablonun değiştirilmeden önceki adı tablonun_yeni_adi ifadesi tablonun yeni adıdır. Sorgu çalıştırıldığında tablo adı yeni ad ile değiştirililir. Belirtilen isimde bir tablo bulunamaz ise aşağıdaki şekilde bir hata döner.

Table ‘veritabani_adi.tablo_adi’ doesn’t exist SQL.sql

Değiştirme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek için şuradaki komut ile mevcut tabloları listeleyerek tablonun adını görebilirsiniz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir