MySQL Tablo Ad?n? De?i?tirme

MySQL’de mevcut  bir tablonun ad?n? de?i?tirmek için a?a??daki komut kullan?l?r.

ALTER  TABLE tablo_adi RENAME TO tablonun_yeni_adi

Buradaki tablo_adi ifadesi tablonun de?i?tirilmeden önceki ad? tablonun_yeni_adi ifadesi tablonun yeni ad?d?r. Sorgu çal??t?r?ld???nda tablo ad? yeni ad ile de?i?tirililir. Belirtilen isimde bir tablo bulunamaz ise a?a??daki ?ekilde bir hata döner.

Table ‘veritabani_adi.tablo_adi’ doesn’t exist SQL.sql

De?i?tirme i?leminin gerçekle?ip gerçekle?medi?ini kontrol etmek için ?uradaki komut ile mevcut tablolar? listeleyerek tablonun ad?n? görebilirsiniz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir