MySQL Seçili Veritaban?n? Görme

MySQL’de o an hangi veritaban?n?n seçili oldu?unu ö?renmek için a?a??daki komut kullan?l?r.

SELECT DATABASE()

Bu komut seçili veritabanlar?n?n ad?n? bir tablo halinde geri döndürür.

Database()
test_database

Tabloda ?uan seçili olan veritaban? test_database olarak görünüyor. Bundan sonra CREATE_TABLE, DROP_TABLE, TRUNCATE_TABLE gibi tablo komutlar? bu veritaban? içerisindeki tablolarda geçerli olacakt?r.

Seçili veritaban?n de?i?tirmek için ?uradaki makaleye, seçili veritaban? içerisindeki tablolar? görmek için ?uradaki makaleye bak?n.

You may also like...

1 Yorum

  1. 4 Kasım 2018

    […] veritaban?n hangisi oldu?unu ö?renmek için ?uradaki makaleye […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir