MySQL Dersleri

1 –  GİRİŞ

1 – MySQL Nedir?
2 – MySQL Kurulumu (Windows – Linux)
3 – MySQL Veri Türleri

2 – VERİTABANI YÖNETİMİ

4 – Veritabanlarını Görme
5 – Veritabanı Oluşturma
6 – Veritabanı Silme
7 – Veritabanı Seçme
8 – Seçili Veritabanını Görme

3 – TABLO YÖNETİMİ

9 – Tabloları Görme
10 – Tablo Oluşturma
11 – Tablo Yapısına Bakma
12 – Tablo Silme
13 – Tablo Sıfırlama
14 – Tablo Adını Değiştirme
15 – Tablo Düzenleme 2 (ALTER TABLE)
16 – Tablo Düzenleme 3 (ALTER TABLE)

4 – CRUD İŞLEMLERİ

17 – Tabloya Veri Ekleme (INSERT INTO)
18 – Tablodaki Verileri Listeleme (SELECT)
19 – İstenen Sütunlardaki Verileri Listeleme (SELECT)
20 – Sütunlara Takma Ad Vererek Listeleme (SELECT)
21 – İstenen Sayıda Veri Listeleme (LIMIT)
22 – Verileri Sıralandırarak Listeleme (ORDER BY)
23 – Koşula Bağlı Veri Listeleme 1 (WHERE)
24 – Koşula Bağlı Veri Listeleme 2 (WHERE)
25 – Veri Güncelleme (Update)
26 – Veri Silme