Category: MySQL

0

MySQL Tablo Adını Değiştirme

MySQL’de mevcut  bir tablonun adını değiştirmek için aşağıdaki komut kullanılır. ALTER TABLE tablo_adi RENAME TO tablonun_yeni_adi Buradaki tablo_adi ifadesi tablonun değiştirilmeden önceki adı tablonun_yeni_adi ifadesi tablonun yeni adıdır. Sorgu çalıştırıldığında tablo adı yeni ad ile...

0

MySQL Tablo Sıfırlama

MySQL’de mevcut  bir tablonun içindeki kayıtları tümüyle silmek (sıfırlamak) için aşağıdaki komut kullanılır. TRUNCATE table_name veya TRUNCATE TABLE table_name Buradaki table_name ifadesi sıfırlanmak istenen tablonun adıdır. Sorgu çalıştırıldığında mysql “MySQL boş bir sonuç kümesi...

0

MySQL Tablo Silme

MySQL’de tablo silmek için aşağıdaki komut kullanılır. DROP TABLE table_name Buradaki table_name ifadesi silinmek istenen tablonun adıdır. Sorgu çalıştırıldığında mysql “MySQL boş bir sonuç kümesi döndürdü” şeklinde bir çıktı verecektir. Silme İşleminden sonra kalan...

0

MySQL Tablo Yapısına Bakma

MySQL’de oluşturulan bir tablonun yapısına bakmak için aşağıdaki komut kullanılır. Tablo yapısına detaylıca bakmak mümkündür. DESCRIBE table_name Buradaki table_name ifadesi tablonun adıdır. Sorgu çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir sonuç döner. (Not: Aşağıdaki çıktıyı veren tabloyu oluşturmak...

1

MySQL Tablo Oluşturma

MySQL’de tablo oluşturmak için aşağıdaki komutlar kullanılır. CREATE TABLE table_name( column_name1 data_type restriction, column_name2 data_type restriction, column_name3 data_type restriction, column_name4 data_type restriction ) ENGINE = engine_name CHARACTER SET charset_name COLLATE collate_name; SQL kodundaki yeşil alanlar doldurulması gereken...

4

MySQL Tabloları Görme

MySQL’de seçili veritabanı içerisindeki tabloları görmek için aşağıdaki komut kullanılır. SHOW TABLES Komut seçili veritabanı içerisindeki tabloları tablo halinde geri döndürür. Tables_in_test_database test_table_1 test_table_2 test_table_3 Veritabanı içerisinde 3 adet tablo olduğu görülüyor (test_table_1, test_table_2,...

1

MySQL Seçili Veritabanını Görme

MySQL’de o an hangi veritabanının seçili olduğunu öğrenmek için aşağıdaki komut kullanılır. SELECT DATABASE() Bu komut seçili veritabanlarının adını bir tablo halinde geri döndürür. Database() test_database Tabloda şuan seçili olan veritabanı test_database olarak görünüyor. Bundan...

1

MySQL Veritabanı Seçme

MySQL’de oluşturulan veritabanlarıdan birtanesi seçip üzerinde işlem yapmak için (örn; yeni tablo oluşturmak) aşağıdaki komut kullanılır. USE db_name Buradaki db_name  seçilmek istenen veritabanın adıdır. Veritabanı seçildikten sonra üzerinde çeşitli işlemler yapılabilir. Seçili veritabanın hangisi olduğunu...

0

MySQL Veritabanı Silme

MySQL’de oluşturulan bir veritabanını silmek için aşağıdaki komut kullanılır. DROP DATABASE db_name Buradaki db_name silinmek istenen veritabanın adıdır. komut çalıştırıldıktan sonra aşağıda komut çalıştırılarak geride kalan veritabanlarının listesine bakılabilir. CREATE DATABASE db_name

0

MySQL Veritabanı Oluşturma

MySQL’de yeni bir veritabanı oluşturmak için aşağıdaki komut kullanılır. CREATE DATABASE db_name Buradaki db_name oluşuturulmak istenen veritabanın adıdır. Herhangibi isim verebilirsiniz. Komut çalıştırıldıkdan sonra yeni veritabanının oluşturulup oluşturulmadığını teyit etmek isterseniz bir önceki makalede öğrendiğimiz...