Category: Programlama & Betik Dilleri

1

CodeIgniter Kurulumu

CodeIgniter kurulumu di?er frameworklare (laravel, phalcon) nazaran daha basit ve sorunsuzdur.  Kurulum için ?uradaki adrese t?klayarak CodeIgniter’? indirebilirsiniz. ?u an için en güncel versiyon CodeIgniter 3.1.9 dur. Ayr?ca 4.0.0 versiyonun Alpha sürümü yay?nlanm?? olmakla birlikte...

0

CodeIgniter Dizin Yap?s?

CodeIgniter dizinlerine ?uradaki makalede yüzeysel giri? yapm??t?k. ?imdi derinlemesine giri? giri? yapabiliriz. CodeIgniter’?n dizin yap?s? hiyerar?ik olarak ?u ?ekildedir. application cache config controllers core helpers hooks language libraries logs models third_party views System core database...