MySQL Tablo Sıfırlama

MySQL’de mevcut  bir tablonun içindeki kayıtları tümüyle silmek (sıfırlamak) için aşağıdaki komut kullanılır. TRUNCATE table_name veya TRUNCATE TABLE table_name Buradaki table_name ifadesi sıfırlanmak istenen tablonun adıdır. Sorgu çalıştırıldığında mysql “MySQL boş bir sonuç kümesi...