MySQL Tablo S?f?rlama

MySQL’de mevcut  bir tablonun içindeki kay?tlar? tümüyle silmek (s?f?rlamak) için a?a??daki komut kullan?l?r. TRUNCATE table_name veya TRUNCATE TABLE table_name Buradaki table_name ifadesi s?f?rlanmak istenen tablonun ad?d?r. Sorgu çal??t?r?ld???nda mysql “MySQL bo? bir sonuç kümesi...