MySQL Tablo Yapısına Bakma

MySQL’de oluşturulan bir tablonun yapısına bakmak için aşağıdaki komut kullanılır. Tablo yapısına detaylıca bakmak mümkündür. DESCRIBE table_name Buradaki table_name ifadesi tablonun adıdır. Sorgu çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir sonuç döner. (Not: Aşağıdaki çıktıyı veren tabloyu oluşturmak için gerekli komutlar şurada yazılmıştır) Field Type Null Key Default Extra id smallint(6) NO PRI NULL auto_increment ad varchar(20)) YES NULL […]

Devamını Oku