MySQL Tablo Yapısına Bakma

MySQL’de oluşturulan bir tablonun yapısına bakmak için aşağıdaki komut kullanılır. Tablo yapısına detaylıca bakmak mümkündür. DESCRIBE table_name Buradaki table_name ifadesi tablonun adıdır. Sorgu çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir sonuç döner. (Not: Aşağıdaki çıktıyı veren tabloyu oluşturmak...