MySQL Tablo Silme

MySQL’de tablo silmek için aşağıdaki komut kullanılır. DROP TABLE table_name Buradaki table_name ifadesi silinmek istenen tablonun adıdır. Sorgu çalıştırıldığında mysql “MySQL boş bir sonuç kümesi döndürdü” şeklinde bir çıktı verecektir. Silme İşleminden sonra kalan...