MySQL Tablo Silme

MySQL’de tablo silmek için a?a??daki komut kullan?l?r. DROP TABLE table_name Buradaki table_name ifadesi silinmek istenen tablonun ad?d?r. Sorgu çal??t?r?ld???nda mysql “MySQL bo? bir sonuç kümesi döndürdü” ?eklinde bir ç?kt? verecektir. Silme ??leminden sonra kalan...