MySQL Tablo Adını Değiştirme

MySQL’de mevcut  bir tablonun adını değiştirmek için aşağıdaki komut kullanılır. ALTER TABLE tablo_adi RENAME TO tablonun_yeni_adi Buradaki tablo_adi ifadesi tablonun değiştirilmeden önceki adı tablonun_yeni_adi ifadesi tablonun yeni adıdır. Sorgu çalıştırıldığında tablo adı yeni ad ile...