MySQL Tablo Ad?n? De?i?tirme

MySQL’de mevcut  bir tablonun ad?n? de?i?tirmek için a?a??daki komut kullan?l?r. ALTER TABLE tablo_adi RENAME TO tablonun_yeni_adi Buradaki tablo_adi ifadesi tablonun de?i?tirilmeden önceki ad? tablonun_yeni_adi ifadesi tablonun yeni ad?d?r. Sorgu çal??t?r?ld???nda tablo ad? yeni ad ile...