MySQL Tablolar? Görme

MySQL’de seçili veritaban? içerisindeki tablolar? görmek için a?a??daki komut kullan?l?r. SHOW TABLES Komut seçili veritaban? içerisindeki tablolar? tablo halinde geri döndürür. Tables_in_test_database test_table_1 test_table_2 test_table_3 Veritaban? içerisinde 3 adet tablo oldu?u görülüyor (test_table_1, test_table_2,...