MySQL Tabloları Görme

MySQL’de seçili veritabanı içerisindeki tabloları görmek için aşağıdaki komut kullanılır. SHOW TABLES Komut seçili veritabanı içerisindeki tabloları tablo halinde geri döndürür. Tables_in_test_database test_table_1 test_table_2 test_table_3 Veritabanı içerisinde 3 adet tablo olduğu görülüyor (test_table_1, test_table_2,...