MySQL Veritabanlarını Görme

MySQL’de oluşturulan veritabanlarını görmek için aşağıdaki komut kullanılır. SHOW DATABASES Bu komut veritabanlarının listesini bir tablo halinde geri döndürür. Database performance_schema information_schema test_database new_database Buradaki performance_schema ve  information_schema veritabanları MySQL’in kendisine ait olan veritabanlarıdır. MySQL...