MySQL Veritabanlar?n? Görme

MySQL’de olu?turulan veritabanlar?n? görmek için a?a??daki komut kullan?l?r. SHOW DATABASES Bu komut veritabanlar?n?n listesini bir tablo halinde geri döndürür. Database performance_schema information_schema test_database new_database Buradaki performance_schema ve  information_schema veritabanlar? MySQL’in kendisine ait olan veritabanlar?d?r. MySQL...