MySQL Seçili Veritaban?n? Görme

MySQL’de o an hangi veritaban?n?n seçili oldu?unu ö?renmek için a?a??daki komut kullan?l?r. SELECT DATABASE() Bu komut seçili veritabanlar?n?n ad?n? bir tablo halinde geri döndürür. Database() test_database Tabloda ?uan seçili olan veritaban? test_database olarak görünüyor. Bundan...