MySQL Veritabanı Silme

MySQL’de oluşturulan bir veritabanını silmek için aşağıdaki komut kullanılır. DROP DATABASE db_name Buradaki db_name silinmek istenen veritabanın adıdır. komut çalıştırıldıktan sonra aşağıda komut çalıştırılarak geride kalan veritabanlarının listesine bakılabilir. CREATE DATABASE db_name