MySQL Tablo Yap?s?na Bakma

MySQL’de olu?turulan bir tablonun yap?s?na bakmak için a?a??daki komut kullan?l?r. Tablo yap?s?na detayl?ca bakmak mümkündür. DESCRIBE table_name Buradaki table_name ifadesi tablonun ad?d?r. Sorgu çal??t?r?ld???nda a?a??daki gibi bir sonuç döner. (Not: A?a??daki ç?kt?y? veren tabloyu olu?turmak...