Tagged: mysql create table

1

MySQL Tablo Oluşturma

MySQL’de tablo oluşturmak için aşağıdaki komutlar kullanılır. CREATE TABLE table_name( column_name1 data_type restriction, column_name2 data_type restriction, column_name3 data_type restriction, column_name4 data_type restriction ) ENGINE=engine_name CHARACTER SET charset_name COLLATE collate_name; SQL kodundaki yeşil alanlar doldurulması...