MySQL Veritabanı Oluşturma

MySQL’de yeni bir veritabanı oluşturmak için aşağıdaki komut kullanılır. CREATE DATABASE db_name Buradaki db_name oluşuturulmak istenen veritabanın adıdır. Herhangibi isim verebilirsiniz. Komut çalıştırıldıkdan sonra yeni veritabanının oluşturulup oluşturulmadığını teyit etmek isterseniz bir önceki makalede öğrendiğimiz...