Tagged: mysq use databases

1

MySQL Seçili Veritabanını Görme

MySQL’de o an hangi veritabanının seçili olduğunu öğrenmek için aşağıdaki komut kullanılır. SELECT DATABASE() Bu komut seçili veritabanının adını bir tablo halinde geri döndürür. Database() test_database Tabloda şuan seçili olan veritabanı test_database olarak görönöyor....