CodeIgniter Kurulumu

CodeIgniter kurulumu di?er frameworklare (laravel, phalcon) nazaran daha basit ve sorunsuzdur.  Kurulum için ?uradaki adrese t?klayarak CodeIgniter’? indirebilirsiniz. ?u an için en güncel versiyon CodeIgniter 3.1.9 dur. Ayr?ca 4.0.0 versiyonun Alpha sürümü yay?nlanm?? olmakla birlikte...