Alt Alan Ad? Yönlendirme

Proje gere?i alt alan ad?n?z? (sub domain) farkl? bir hostinge/sunucuya yönlendirmeniz gerekiyorsa bu i?lemi çok basitce yapabilirsiniz. Öncelikli olarak bir alt alan ad? olu?turup, bu alt alan ad?n?n DNS üzerinden A kay?tlar?n? de?i?tirip ard?ndan...