Hakk?nda

Hakk?mda

Efenim, söyleyecek çok bir ?eyim olmamakla birlikte Back-End Developer oldu?umu ve hobi olarakda foto?raf çekip, ?iir yazd???m? söyleyip geri kalan k?sm? da bir kaç cümlede özet geçsem yeterli olur diye dü?ünmekteyim.

Deli gibi yaln?z kalan;
Yaln?z kald?kça dü?ünen;
Dü?ündükçe mutsuz olan;
Mutsuz oldukça tekrar yaln?z kalan
Ve bu döngünün içine s?k??m?? enteresan?nda enteresan? 25lik bir Adem o?ludur vesselam.

Kah ate?li bir serseri,
Kah ya??n? alm?? bir ihtiyar,
Kah tasavvufun s?n?rlar?nda kendini arayan kay?p bir ki?ilik…

Duygusall??? hastal?k derecesine ula?m?? ama yinede hayat?n? betimlemeyi seven, e?itici ve ?iir sever bir zat? muhterem.

Haa birde, laf aram?zda ?zmir a????d?r.

?nsan olmaktan korkan ve korktu?unu da sadece kendine belli eden ruh hastas?.
Yaln?z bu durumdan kimseye bahsetmeyin 🙂