Alt Alan Adı Yönlendirme

Proje gereği alt alan adınızı (sub domain) farklı bir hostinge/sunucuya yönlendirmeniz gerekiyorsa bu işlemi çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Öncelikli olarak bir alt alan adı oluşturup, bu alt alan adının DNS üzerinden A kayıtlarını değiitirip ardından yönlendirilecek olan hosting yada sunucu üzerinden de alt alan adı eklemesi yapılmalıdır. Yönlendirilecek olan hosting/sunucu farklı bir firmada olabilir hiç fark etmez. Yönlendirme işlemi sonrasında Ana Alan Adı farklı bir hosting/sunucu dan yayın alırken oluştulan alt alan adı farklı bir hosting/sunucudan yayın alıyor olacak. Madde madde yazmak gerekirse.

  1. Alt Alan Adı oluştur.
  2. Alt Alan Adının A kayıtlarını değiitir
  3. Yönlendirilen Hosting/Sunucu üzerine alt alan adı eklemesi yap.

Ne Yaptım

Aşağıdaki adımları takip ederseniz Plesk Panel üzerinden bir alt alan adı oluşturup, A kayıtlarını değiştirip ardından başka bir firmada bulunan VDS Sunucuma yönlendirdim. Alan adının NS kayıtlarını tutan sunucunun kontrol paneli Plesk Panel’in Web Host Edition sürümü, yönlendirme işlemi sonrası alt alan adının yayın alacağı VDS Sunucunun kontrol paneli Plesk Panel’in Web Pro Edition sürümüdür.

[alert style=”info”]Dilerseniz CPanel, Direct Panel yada ISPConfig Panel gibi diğer kontrol panelleri ile de yapabilirsiniz.[/alert]

İşe Koyuyalım

Alan adım olan asafmirturk.com u x şirket aracılığı ile aldım. NS (Name Server – İsim Sunucusu) hizmetini y şirketinden alıyorum ve alt alanad?n? (test.asafmirturk.com) y ?irketinin hosting kontrol panelinden olu?turmam gerekiyor ??nk? NS hizmetini oradan al?yorum. Alt alan ad?n? olu?turduktan sonra alt alan ad? y?nlendirme i?lemi yapaca??z. Sonu? olarak Ana alan ad? (asafmirturk.com) hala y ?irketinin sunucusundan yay?n al?yorken alt alan ad???z ?irketinin sunucusundan yay?n al?yor olacak.

1.Ad?m – NS Kay?tlar?n?n oldu?u sunucudan alt alan ad? olu?tur

Ben Plesk Panel Web Host Edition kulland???m i?in i?lemler s?ras?yla a?a??daki gibidir. Plesk panelden yeni bir alt alan ad? olu?turuyorum.

?lgili d??meye bast?ktan sonra Yeni Alt Alan Ad? olu?turma sayfas? geliyor. Test ad?nda bir alt alan ad? olu?turuyorum.

2. Ad?m – Alan Ad?n?n A Kay?tlar?n? de?i?tir

Alt Alan Ad? olu?turma i?lemi ba?ar?yla ger?ekle?tikten sonra alt alan ad?n?n A Kay?tlar?nda de?i?iklik yapmam?z gerekiyor. Bunun i?in DNS Ayarlar? B?l?m?ne giriyoruz. (CPandel’de DNS Zone)

2 Adet NS Adresi oldu?u g?r?l?yor. Yeni Bir NS ekleyip y?nlendirme i?lemi orada yap?labilir ancak bunun i?in alan ad?n?n ilk al?nd??? ?irketten de gerekli NS kayd?n?n olu?turulmas? gerekiyor. O y?zden yeni bir NS eklemeye hi? gerek yok. Mevcut NS’leri etkinle?tirip devam ediyorum.

Buradaki A Kay?tlar?n?n tamam?n? alt alan ad?n?n yay?n alaca?? hostingin/sunucunun IP adresini yazarak de?i?tirdim. B?ylece test.asafmirturk.com alt alan ad? A Kayd?nda belirtilen IP’den yay?n alacak.

 

3. Ad?m – Yeni Sunucu ?zerinden Hosting Olu?tur

A Kay?tlar?n? g?ncelledikten sonra art?k bu sunucu ?zerinde yap?lmas? gereken ba?ka bir i?lem yok. ?imdi Di?er sunucuya ge?elim ve ordan test.asafmirturk.com alt alan ad? i?in bir hosting olu?tural?m.

Hepsi bu kadar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir