Asaf Mirtürk Blog

1

CodeIgniter Kurulumu

CodeIgniter kurulumu diğer frameworklare (laravel, phalcon) nazaran daha basit ve sorunsuzdur.? Kurulum için şuradaki adrese tıklayarak CodeIgniter’ı indirebilirsiniz. Şu an için en güncel versiyon CodeIgniter 3.1.9 dur. Ayrıca 4.0.0 versiyonun Alpha sürümü yayınlanmış olmakla...

0

Alt Alan Adı Yönlendirme

Proje gereği alt alan adınızı (sub domain) farklı bir hostinge/sunucuya yönlendirmeniz gerekiyorsa bu işlemi çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Öncelikli olarak bir alt alan adı oluşturup, bu alt alan adının DNS üzerinden A kayıtlarını...

0

CodeIgniter Dizin Yapısı

CodeIgniter dizinlerine şuradaki makalede yüzeysel giriş yapmıştık. Şimdi derinlemesine giriş yapabiliriz. CodeIgniter’ın dizin yapısı hiyerarşik olarak şu şekildedir. application cache config controllers core helpers hooks language libraries logs models third_party views System core database...

0

MySQL Tablo Adını Değiştirme

MySQL’de mevcut bir tablonun adını değiştirmek için aşağıdaki komut kullanılır. ALTER TABLE tablo_adi RENAME TO tablonun_yeni_adi Buradaki tablo_adi ifadesi tablonun değiştirilmeden önceki adı tablonun_yeni_adi ifadesi tablonun yeni adıdır. Sorgu çalıştırıldığında tablo adı yeni ad...

0

MySQL Tablo Sıfırlama

MySQL’de mevcut  bir tablonun içindeki kayıtları tümüyle silmek (sıfırlamak) için aşağıdaki komut kullanılır. TRUNCATE table_name veya TRUNCATE TABLE table_name Buradaki table_name ifadesi sıfırlanmak istenen tablonun adıdır. Sorgu çalıştırıldığında mysql “MySQL boş bir sonuç kümesi...

0

MySQL Tablo Silme

MySQL’de tablo silmek için aşağıdaki komut kullanılır. DROP TABLE table_name Buradaki table_name ifadesi silinmek istenen tablonun adıdır. Sorgu çalıştırıldığında mysql “MySQL boş bir sonuç kümesi döndürdü” şeklinde bir çıktı verecektir. Silme işleminden sonra kalan...

0

MySQL Tablo Yapısına Bakma

MySQL’de oluşturulan bir tablonun yapısına bakmak için aşağıdaki komut kullanılır. Tablo yapısına detaylıca bakmak mümkündür. DESCRIBE table_name Buradaki table_name ifadesi tablonun adıdır. Sorgu çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir sonuç döner. (Not: Aşağıdaki çıktıyı veren tabloyu...

1

MySQL Tablo Oluşturma

MySQL’de tablo oluşturmak için aşağıdaki komutlar kullanılır. CREATE TABLE table_name( column_name1 data_type restriction, column_name2 data_type restriction, column_name3 data_type restriction, column_name4 data_type restriction ) ENGINE=engine_name CHARACTER SET charset_name COLLATE collate_name; SQL kodundaki yeşil alanlar doldurulması...

4

MySQL Tabloları Görme

MySQL’de seçili veritabanı içerisindeki tabloları görmek için aşağıdaki komut kullanılır. SHOW TABLES Komut seçili veritabanı içerisindeki tabloları tablo halinde geri döndürür. Tables_in_test_database test_table_1 test_table_2 test_table_3 Veritabanı içerisinde 3 adet tablo olduğu görülüyor (test_table_1, test_table_2,...

1

MySQL Seçili Veritabanını Görme

MySQL’de o an hangi veritabanının seçili olduğunu öğrenmek için aşağıdaki komut kullanılır. SELECT DATABASE() Bu komut seçili veritabanının adını bir tablo halinde geri döndürür. Database() test_database Tabloda şuan seçili olan veritabanı test_database olarak görönöyor....